Erhvervsforsikringer

Mange små forsikringer, der tilsammen udgør en stor enhed, er faktisk mere attraktive for forsikringsselskaberne. Det er fordi, alle de forsikrede værdier og bygninger (og dermed risiciene for uheld) er spredt ud over hele landet.

ARBEJDSGIVERNE har derfor i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis Towers Watson udviklet en række forsikringstyper, som vil kunne dække langt de fleste af medlemsvirksomhedernes forsikringsbehov.

Forsikringerne er tegnet som gruppeforsikringer, og der er lagt stor vægt på, at præmierne først og fremmest skal gå til forsikringsdækning, og at der kun skal bruges et minimum til administration.

Der tilbydes følgende forsikringer: