All risks-forsikring

Man kunne spørge, om forsikringen dækker alt? Men det gør den naturligvis ikke. Der er i stedet tale om en forsikring, der rækker langt ud over de sædvanlige brand-, vand- og tyveridækninger, og som måske vigtigst af alt, tager højde for mange af de faldgruber, der kan opstå i mellem dækningsomåderne. 

All risks-forsikring for bygninger og løsøre herunder driftstab og it-forsikring. En All risks-forsikring omfatter alle skadeårsager medmindre de er undtaget i betingelserne.

Det er et erhvervsløsøreprodukt specielt tilpasset medlemsvirksomhederne i ARBEJDSGIVERNE, og som har følgende dækning:

  • Bygningsbrand inklusiv restværdi og anden bygningsbeskadigelse
  • Løsøre, brand-, tyveri- og vandskade
  • Driftstab, dækningsperiode på 12 måneder inklusiv løn til timelønnede medarbejdere
  • It-kasko for administrativt udstyr

Forsikringen etableres som all risks-forsikring på all risks-vilkår samt fælles vilkår for ARBEJDSGIVERNE, inklusiv dækning for svampe- og insektskade, samt udvidet rørskadedækning. Forsikringen kan udvides med maskinforsikring.