Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskader er ofte ganske bekostelige, da de kan føre til nedsættelse af arbejdsevnen, der  kan vare resten af livet. Derfor er der også pligt til at anmelde alle skader, uanset hvor alvorlige de er, så man kan indsamle oplysninger om, hvorfor skaderne opstår,  og man i fremtiden kan undgå så mange skader som muligt.

ARBEJDSGIVERNE har etableret en god og fordelagtig aftale på området, og præmien er meget konkurrencedygtig.

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og dækker tilskadekomst (ulykke) for de personer, der er beskæftiget i virksomheden, jævnfør Lov om arbejdsskadeforsikring. Loven fastsætter forsikringsbetingelserne samt ydelsernes art og størrelse.

Forsikringsdækning for erhvervssygdomme tegnes direkte i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Arbejdsskadeforsikringen omfatter tillige ansatte under arbejde i udlandet i indtil 12 måneder.

Præmieberegning finder sted på baggrund af virksomhedens aktiviteter samt fag eller branche. Det fremgår blandt andet af Danmarks Statistiks branche-kodenummer, der kan findes på virksomhedens registreringsbevis fra Told & Skattestyrelsen (kontakt evt. det lokale distrikts-toldkammer).

Antal ansatte oplyses i følgende grupper:

  • Administration/kontor.
  • Lav risiko (produktion).
  • Høj risiko.

Se i øvrigt brancheforeningen Forsikring & Pensions (F&P) hjemmeside på adressen:

Forsikring & Pension

Indehavere ikke dækket
Man skal bemærke, at indehavere af personligt ejede virksomheder ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring - se under frivillig arbejdsskade eller gruppeulykkesforsikring. Det kan derfor anbefales, at man enten etablerer frivillig arbejdsskadeforsikring eller privat ulykkesforsikring.

Frivillig arbejdsskadeforsikring
I forbindelse med en reform af Lov om arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2004, er det blevet muligt for indehavere i personligt ejede virksomheder at etablere en frivillig arbejdsskadeforsikring.

Før reformen var en medhjælpende ægtefælle i en personligt ejet virksomhed omfattet af arbejds-skadeforsikringen. Efter reformen er den medhjælpende ægtefælle ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen, men der er nu også mulighed for at etablere frivillig arbejdsskadeforsikring for medhjælpende ægtefælle.

Forsikringen dækker tilskadekomst (ulykke), jævnfør Lov om arbejdsskadeforsikring, og loven fastsætter forsikringsbetingelser, ydelsernes art og størrelse.

Forsikringsdækning for erhvervssygdomme tegnes direkte i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Præmieberegningen sker på baggrund af virksomhedens aktiviteter på samme måde som nævnt ovenfor for ansatte medarbejdere.