Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringer giver adgang til en række behandlingsmuligheder, som du ellers må betale dyrt for. Hvad hjælper det med offentlige behandlingsgarantier, hvis det er specialist- og forundersøgelser, der er månedlange ventetider på.

Behandlingsforsikringen giver en ulykkes- eller sygdomsramt medarbejder mulighed for hurtig behandling uden om de offentlige syge­huses vente­lister, samt frihed til at vælge et privat hospital uden økonomiske konsekvenser.

Medarbejderens plads på ventelisten kan fjernes med en behandlingsgaranti. Den sikrer medarbejderen en undersøgelse og behandling gennem Mølholm Forsikrings netværk i EU, og inden for 10 arbejdsdage efter lidelsen er godkendt af Mølholm Forsikring. Der er tale om en obligatorisk aftale – det vil sige, at samtlige medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer skal omfattes af forsikringen.

Det sociale ansvar
Det er i stigende grad nødvendigt at prioritere i det danske sundhedssystem for at få økonomien til at hænge sammen. Der bliver brugt mange penge på sundhedssystemet, og det er et rimeligt velfungerende system, blot med en velkendt bagside: man oplever nu ventelister på næsten alle former for behandling ved sygdom, arbejdsulykker og uheld i fritiden. Derfor er spørgsmålet, om det offentlige system i dag kan tilbyde den servicegrad, som moderne, trimmede virksomheder forlanger.

Sygdom kan ramme alle
For den sygdomsramte medarbejder er det ikke kun sygdommen der plager, men også de lange ventetider der er på de fleste hospitaler.

Mens den sygdomsramte medarbejder venter på behandling, kan det være svært at fokusere på arbejdet, og ofte vil medarbejderen langsomt trække sig ud af arbejdsfællesskabet.

For virksomheden kan medarbejderens sygdom og den lange ventetid betyde, at en dygtig og uundværlig medarbejder føler sig utryg, at effektiviteten på arbejdspladsen falder eller at medarbejderen sygemeldes i kortere eller længere tid.

For at gøre en medarbejders sygdomsforløb så skånsomt som muligt, tilbyder Mølholm Forsikring behandlingsgaranti, så medarbejderen kan spring ventelisterne over og der maksimalt går 10 arbejdsdage fra godkendelse til behandling.

Med en behandlingsforsikring fra Mølholm Forsikring er man sikker på, at medarbejdernee kommer så hurtigt og skånsomt igennem et sygdomsforløb som muligt.

Medlemsvirksomhederne af ARBEJDSGIVERNE, har mulighed for at tilbyde deres ansatte og ejere denne behandlingsforsikring.