Debitorforsikring

Et anderledes og mere attraktivt produkt end tilsvarende produkter på markedet – og til en meget konkurrencedygtig pris. Produktet er ligetil – enkel administration og alt er indeholdt i en prissætning, der ikke overlader noget til tilfældighederne, dette gælder også de specielle vilkår.

Forsikringen er udarbejdet baseret på tankerne fra Willis Insurance Pool og fokuserer bl.a. på følgende:

  • Enkel administration
  • Enkel tilbudsgivning
  • Ingen policer – Willis udsteder certifikater
  • Bredere dækning og udvidet vilkår
  • Willis’ egne forsikringsbetingelser
  • Lav omkostning til forsikring

Udfordringen
I en verden i evig forandring med økonomiske kriser, hvor der kan komme tab eller uforudsete udgifter, når man mindst venter det, er det vigtigt at være på forkant.

Som virksomhed er vi vant til at forsikre os mod mange forskellige uforudsete hændelser, men der er dog fortsat mange virksomheder, der glemmer – eller måske fravælger – at forsikre sig mod tab på debitorer.

Mulighederne
Ved debitorforsikring via Willis Towers Watson giver det jer som virksomhed mulighed for at have et vågent øje med debitormassen og de risici, der er forbundet dermed.

Via online-systemet søges den enkelte debitor forsikret, når behovet opstår. Hele porteføljen er overvåget, og I får hurtigt besked, når risikoen ændrer sig.

Værdien
For jer som virksomhed giver det ro i maven. Ingen uforudsete tab og ingen uforudsete udgifter.

Samtidig får I mulighed for at sparre med to professionelle partnere – Willis Towers Watson og Coface Kreditforsikring, der til enhver tid vil bistå med rådgivning, når I måtte have behovet.

I er aldrig alene med jeres udfordringer!