Erhvervs- og privatbiler

Nu er det ikke bilerne, der er skyld i skaderne, men nærmere den som sidder bag rattet. Derfor kan man med fordel arbejde på, at træne brugerne i at køre bedre og mere forsigtigt. Nogle virksomheder har endda haft succes med, at give præmier for at de enkelte personer har skadefrie år.

Motorkøretøjsforsikring kan etableres med dækning for motoransvarsforsikring alene eller motoransvars- og kaskoforsikring.

Erhvervs- og privatbiler bliver indplaceret i en speciel ARBEJDSGIVERNE-autotarif med fast forsikringspræmie – det vil sige ingen tab af bonus i forbindelse med en skade.

Ved udvidelse af vognparken, bliver en ny bil indplaceret på samme fastpræmie som for virksomhedens øvrige vognpark.

Motorkøretøjsforsikringerne placeres i en ARBEJDSGIVERNE-pulje, hvor alle motorkøretøjer indplaceres til en fast lav præmie. Kommende års præmie reguleres ud fra det aktuelle års skadeprocent, målt på den samlede autoportefølje i aftalen.

Aftalen omfatter følgende motorkøretøjer:

  • Personbiler
  • Varebiler
  • Lastbiler
  • Påhængsvogne
  • Arbejdsmaskiner og trucks

Forsikringsdækning
Motorkøretøjsforsikring kan etableres med dækning for ansvarsforsikring alene eller ansvars- og kaskoforsikring.