Gruppeulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen udbetaler en engangserstatning, der skal kompensere for den fremtidige daglige ulempe, som ulykken har medført. Derfor fastsættes méngraden først, når situationen ikke bliver hverken bedre eller værre.

Forsikringen dækker direkte følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstår man legemsbeskadigelse, som ufrivilligt rammer en person gennem en pludselig udefra kommende hændelse.

Gruppeulykkesforsikringen er en heltidsulykkesforsikring som dækker:

 • Virksomhedens indehaver/direktør
 • Hustru/samlever (dog dækkes ikke ulykkestilfælde, der er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven eller anden lov, der kan sidestilles hermed)
 • Børn (dækningen ophører for det enkelte barn ved første præmieforfaldsdato efter barnets fyldte 18. år)

 

Forsikringens betingelser: 

 • Forsikringssummer og -præmier indeksreguleres
 • Tandskadedækning med dækning for tyggeskader
 • Behandlingsudgifter op til 2 % af forsikringssummen ved invaliditet
 • Skade på briller og kontaktlinser med styrke erstattes med maksimalt 4.470 kr. pr. skade - denne dækning er subsidiær i forhold til anden forsikring/dækning
 • Dobbelt invaliditetserstatning startende ved en invaliditetsprocent på 30
 • Dækning af børn - er gældende pr. barn, pr. familie (uanset antallet af børn)
 • Forsikringen kan tilbydes personer under 60 år
 • Forsikringen tegnes uden helbredsoplysninger