Livsforsikring for virksomhedens nøglepersoner

Det er nu muligt at etablere livsforsikringer for virksomhedens nøglepersoner gennem vores samarbejdspartner forsikringsselskabet Jubilee Group Holdings Limited – Lloyd’s i London.

Willis Towers Watson har igennem de senere år oplevet en stigende efterspørgsel på livsforsikringer for virksomhedernes nøglepersoner, det vil sige for virksomhedernes ledere, ejere og partnere.

Bankerne har ønsket forsikringer
Forsikringerne har været efterspurgt, da blandt andre bankerne ønsker en sådan forsikring til deres fordel i forbindelse med banklån ved etablering af en virksomhed eller et partnerskab i en virksomhed. Det skyldes den sikkerhed, der skal stilles over for banken via en såkaldt panthaverdeklaration.

Jubilee Group Holdings Limited – Lloyd’s
Willis Towers Watson kan nu imødekomme dette ønske, da det er muligt at etablere en livsforsikring gennem vores samarbejdspartner Jubilee Group Holdings Limited – Lloyd’s i London, der er et stort og anerkendt livsforsikringsselskab.

Fakta om Jubilee Group Holdings Limited – Lloyd’s
Jubilee er et livforsikringsselskab under Lloyd’s.

Virksomheden har hovedkontor i London og er også repræsenteret med kontor i Amsterdam. Lloyd’s har i dag en A rating fra A.M. Best og A+ rating fra Fitch Ratings og Standard & Poor's.

Se Jubilee’s hjemmeside: http://www.jubilee-insurance.com/jubilee-insurance

Hvorfor en livsforsikring?
Formålet med at tegne en ophørende livsforsikring kan være:

 • Hvis man ønsker at sikre sine pårørende
 • Hvis partnere gensidigt ønsker at sikre hinanden og virksomheden
 • Forsikring for nøglepersoner i virksomheden
 • Hvis samlevende eller ægtepar gensidigt ønsker at sikre hinanden
 • Hvis en person har behov for at stille sikkerhed for et lånearrangement (ved et banklån kan banken opnå håndpantsætning)

  Om forsikringen
  Den ophørende livsforsikring gennem Jubilee Group Holdings Limited – Lloyd’s er en ren risikoforsikring uden nogen form for opsparing eller bonus.

  Ved dødsfald udbetales forsikringssummen som et engangsbeløb, hvis den eller de forsikrede personer dør på eller før forsikringens ophørsdato.

  Forsikringen tegnes for perioder fra 1 til 10 år.

  Præmien betales helårligt og ved beregningen af præmien skelner man mellem: alder, køn og ryger eller ikke-ryger.

  Skattemæssig behandling
  Da forsikringen bliver etableret i udlandet, vil privatpersoner ikke kunne opnå fradrag for præmiebetaling - til gengæld er udbetalingerne skattefri.

  Priseksempler

  Eksempel 1:
  Køn: Mand
  Alder: 30 år
  Dækningssum: 1.000.000 kr.
  Løbetid: 10 år (der er max løbetid 10 år, derefter genetablering)
  Præmie pr. år
  Ikke-ryger: 1.096,- kr.
  Ryger: 2.003,- kr.

  Eksempel 2:
  Køn: Mand
  Alder: 40 år
  Dækningssum: 1.000.000 kr.
  Løbetid: 10 år (der er max løbetid 10 år, derefter genetablering)
  Præmie pr. år
  Ikke-ryger: 1.753,- kr.
  Ryger: 3.319,- kr.

  Eksempel 3:
  Køn: Mand
  Alder: 50 år
  Dækningssum: 1.000.000 kr.
  Løbetid: 10 år (der er max løbetid 10 år, derefter genetablering)
  Præmie pr. år
  Ikke-ryger: 4.551,- kr.
  Ryger: 8.931,- kr.