Arbejdsskade

Tænk på at skader der i situationen ser ubetydelige ud, nemt kan udvikle sig til noget værre, og derfor er der også krav om, at alle skader skal anmeldes. Flere og flere tager da efterhånden også de såkaldte nærved-skader seriøst, fordi viden om det der næsten sker kan gøre, at vi undgår de alvorlige og dermed tragiske personskader.

Obligatorisk digital anmeldelse af arbejdsskader
Man skal anmelde en arbejdsskade hurtigst mulig og senest ni dage efter skadens indtræden. Anmeldelsen skal indtastes i det digitale anmeldelsessystem EASY af arbejdsgiveren. Derefter går den automatisk via EASY videre til virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og/eller Arbejdstilsynet.

Arbejdsgiveren skal ikke foretage sig yderligere, da det er forsikringsselskabet der sørger for at indhente lægeerklæringer direkte i dialog med medarbejderen.

Differencekrav
Man skal være opmærksom på, at der i forbindelse med arbejdsskader også kan blive rejst krav mod virksomheden om erstatning for eksempelvis svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste – det der kaldes differencekrav. Disse krav er ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen, men kan, hvis virksomheden kan gøres ansvarlig for arbejdsskaden, dækkes af virksomhedens erhvervsansvarsforsikring.

Separat anmeldelse til erhvervsansvarsforsikringen
Da der erfaringsmæssigt ikke skal ret meget til, før en virksomhed kan blive gjort ansvarlig for en arbejdsskade, samt for at sikre at relevante skader derfor også bliver anmeldt til ansvarsforsikringen, er det vigtigt at sørge for, at der også altid sendes separat anmeldelse til erhvervsansvarsforsikringen om arbejdsskaden via Willis (meget gerne pr. mail og med vedhæftede bilag i form af scannede pdf-filer).

Hvad med brilleskader?
De rene brilleskader (hvor der ikke nødvendigvis er sket andet) anmeldes via Willis Towers Watson (meget gerne pr. mail og med vedhæftede bilag i form af scannede pdf-filer).

Hvad med tandskader?
Tandskader anmeldes, helt på linje med andre personskader, også via EASY.

Hvordan gør virksomheden?
Arbejdsgiveren anmelder arbejdsskaderne digitalt via: EASY. Adgang kræver et log-in, som virksomheden får via hjemmesiden.