Erhvervs- og produktansvarsskade

Det er vigtigt, at du ikke selv tager stilling til, om du hæfter for de skader, som du bliver stillet overfor. Lad eksperter vurdere det for dig og brug sagens læring til, at forbedre dit produkt eller give bedre anvisning for, hvordan produktet skal anvendes.

Skadeanmeldelsen skal udfyldes hurtigst muligt, og det er vigtigt, at begivenheden beskrives så præcist og detaljeret som muligt.

Hvis der eksemplevis er sket skade på skadelidtes bygning eller løsøre, så skal skaden anmeldes til både skadelidtes eget forsikringsselskab og til jeres ansvarsforsikring.

Meddel derfor skadelidte, at skaden skal anmeldes til deres eget forsikringsselskab, og at I også anmelder skaden til jeres ansvarsforsikringsselskab, der vil behandle sagen så hurtigt som muligt.

Ansvarsskader kan være svære at afgøre. Det er derfor vigtigt, at I aldrig anerkender ansvar overfor skadelidte eller anden kravstiller. Overlad altid kommunikationen med skadelidte til forsikringsselskabet.

Det er meget vigtigt, at forsikringsselskabet får så mange oplysninger som muligt om skaden, for eksempel:

  • Hvor og hvornår er skaden sket?
  • Hvad er årsagen til skaden (er der begået fejl eller forsømmelser)?
  • Hvem forvoldte skaden?
  • Hvad beløber skaden sig til?
  • Er skaden evt. dækket af andre forsikringer?
  • Oplys venligst navn på skadelidtes eget forsikringsselskab
  • Navn og adresse på skadelidte
  • Relevante bilag herunder eventuelt kopi af krav modtaget fra skadelidte
  • Bankkonto-/ gironummer til brug for udbetaling af erstatning

Den udfyldte skadeanmeldelse sendes hurtigst muligt til Willis Towers Watson enten med almindelig post eller på mail: arbejdsgiverne@willis.dk. Derefter bliver anmeldelsen videreformidlet til forsikringsselskabet.