Skader på erhvervsløsøre

Nu sker der ikke så meget, hvis der er tale om et skrivebord, der ikke virker, men sagen stiller sig helt anderledes, hvis det drejer sig om en af de maskiner, der er vigtige for den samlede produktion. Hvis manglen på en mindre enhed forhindrer leveringen af det færdige produkt, så er det et alvorligt problem, der kun kan forhindres ved at have alternative løsninger parat.

Skadeanmeldelsen skal udfyldes hurtigst muligt, og det er vigtigt, at begivenheden beskrives så præcist og detaljeret som muligt af hensyn til forsikringsselskabets sagsbehandling og mulighed for besigtigelse.

Tyveriskader skal anmeldes til politiet senest 24 timer efter skaden er konstateret. Det gælder også for tyveriskader i udlandet. Kvittering for anmeldelse til politiet vedlægges skadesanmeldelsen til forsikringsselskabet.

Ved henvendelse bedes følgende oplyst:

  • Policenummer
  • Skadedato og skadested
  • Årsagen til skaden
  • Hvor stor er skaden (i kr.)

Ved tyveri vedlægges kvittering for anmeldelse til politiet og original faktura for det stjålne samt genkøbsfaktura.

Den udfyldte skadeanmeldelse sendes hurtigst muligt til Willis Towers Watson enten med almindelig post eller på mail: arbejdsgiverne@willis.dk. Derefter bliver anmeldelsen videreformidlet til forsikringsselskabet.