Transportskader

Hvem har ansvaret for, at varen er blevet beskadiget? Det står sikkert i jeres samarbejdsaftaler og måske skal man overveje, hvordan man har formuleret sig i disse aftaler. Det bedste vil selvfølgelig være, hvis varen slet ikke bliver beskadiget, og det kan ofte undgås, ved at foretage en endnu bedre emballering.

Er der sket en skade skal Willis Towers Watson hurtigst muligt modtage:

  • Skriftlig ansvarligholdelse af transportør
  • Reklamation
  • Kopi af fragtbrev
  • Kopi af faktura samt leveringsbetingelser
  • Oplysning om værdi (kostpris) og eventuel reparationspris

Derefter bliver oplysningerne videreformidlet til forsikringsselskabet.

Af hensyn til forsikringsselskabets sagsbehandling og mulighed for besigtigelse, er det vigtigt, at skaden anlægges hurtigst muligt efter skadens opståen.