Brancheaftalen

Brancheaftaler er oplagte, fordi indholdet kan tilpasses gruppens behov mere præcist. Det betyder også, at man kan opnå bedre priser, fordi gruppen samlet set bliver meget stor. Hvis uheldet er ude, står man stærkere, fordi hele forsikringsforholdet er på spil, og det giver ofte foreningens forsikringsmægler bedre kort på hånden i en forhandling.

Vi er i ARBEJDSGIVERNE derfor meget glade for, at vi nu kan tilbyde vores medlemmer et branchetilpasset og avanceret forsikringsprodukt.

Samarbejde med Willis Towers Watson
I samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis Towers Watson har vi udviklet en række forsikringstyper, som vil kunne dække langt de fleste af medlemsvirksomhedernes forsikringsbehov.

Gruppeforsikringer
Forsikringerne er tegnet som gruppeforsikringer, og vi har lagt stor vægt på, at præmierne først og fremmest skal gå til forsikringsdækning, og at der kun skal bruges et minimum til administration.

Alle vores krav til produktet er blevet opfyldt - det er specialtilpasset, så medlemmerne kan bruge det.

Undgår tidligere problemer
For at medlemsvirksomhederne skal kunne blive forsikringsbetjent uden assurandørbesøg, skal dækningen være meget omfattende og fravalgsmulighederne få. På den måde har vi forsøgt at undgå tidligere problemer med underforsikring og manglende tilvalgsdækninger.

For at holde præmierne nede har vi på få områder, som for eksempel all risks-skader, valgt en større selvrisiko.

Stor tilslutning
De nye forsikringsprodukter, til en meget konkurrencedygtig præmie, har allerede stor tilslutning, og vi er sikre på, at endnu flere af medlemsvirksomhederne med fordel kan gøre brug af gruppeforsikringerne.