Administration

Det kan være svært at huske alle de ting, man skal huske, hvis der sker ændringer i virksomheden, eller hvis der sker en skade. Derfor har vi på denne hjemmeside samlet det meste på ét sted, så du altid let kan finde  regler og gode råd.

Ajourføring og revision
Hvis der sker ændring af risikoforholdene, inklusiv byggeri og igangsætning af nye aktiviteter, skal det straks meddeles til Willis Towers Watson.

Forsikring ad hoc
Willis Towers Watson skal også kontaktes i forbindelse med forsikringsopgaver ad hoc.

Skadeadministration
Alle skader skal hurtigst muligt anmeldes til Willis Towers Watson, og derudover skal arbejdsskader også anmeldes til Arbejdstilsynet. Willis Towers Watson videreformidler anmeldelserne til forsikringsselskabet.

Arbejdsskader
Ved anmeldelse af arbejdsskader skal der samtidig ske anmeldelse til erhvervsansvarsforsikringen, da der senere eventuelt kan gøres arbejdsgiveransvar gældende.

Ved større eller komplicerede skader kontaktes specialister. Det kan eventuelt formidles gennem Willis Towers Watson.

I forbindelse med skader bør det nøje overvejes, om samme skadeårsag med en vis sandsynlighed kan opstå et andet sted i virksomheden og da med mindre eller større konsekvens?

  • Hvordan elimineres eller begrænses denne risiko?
  • Fører det til ændring i forsikringsforholdene?