Vilkår og ansvarsbegrænsning

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Willis Towers Watson / Willis I/S, cvr nr. 13 18 06 95. Willis Towers Watson / Willis I/S er en international forsikringsmæglervirksomhed, registreret hos Finanstilsynet og reguleret af Lov om Forsikringsformidling. Disse vilkår og betingelser gælder for benyttelsen af Willis Towers Watson / Willis I/S’ hjemmeside.

Ansvarsbegrænsning
Alt materiale og indhold på denne hjemmeside stilles til rådighed, som det er og forefindes og uden udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, herunder garanti for, at en vare eller tjenesteydelse er salgbar, uden krænkelse af nogens immaterielle ret eller egnethed til noget bestemt formål. Der påhviler i intet tilfælde Willis Towers Watson nogen erstatningspligt for skader af nogen art, herunder for eksempel avancetab, driftstab, tab af informationer etc., som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Det gælder, selvom Willis Towers Watson måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt. Endvidere garanterer Willis Towers Watson ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne under linkede hjemmesider, som er blevet stillet til rådighed af tredjemand.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder
Indholdet på hjemmesiden tilhører Willis Towers Watson / Willis I/S. Willis Towers Watson giver tilladelse til at hente information på siden og til at printe eller downloade materiale til egen personlig, ikke-kommerciel brug. Uden skriftlig tilladelse fra Willis Towers Watson må der dog ikke på nogen måde kopieres, reproduceres, uploades, videresendes eller distribueres indhold fra denne hjemmeside - herunder tekst, billeder, lyd og video - til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet på hjemmesiden må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af Willis Towers Watson. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra Willis Towers Watson.

Links til og fra andre hjemmesider
Willis Towers Watson kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Willis Towers Watson har ingen kontrol over de linkede hjemmesider, og Willis Towers Watson er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. Willis Towers Watson giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og Willis forbeholder sig ret til at anføre dette på sin hjemmeside. Willis Towers Watson forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis tredjemands hjemmesider besøges via link fra denne hjemmeside, sker det på eget ansvar.

Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne hjemmeside. Links til underliggende sider må kun ske efter Willis Towers Watsons forudgående skriftlige godkendelse.

Brugerinformation
Enhver form for information eller materiale, som måtte blive fremsendt til hjemmesiden via e-post eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. Willis Towers Watson har ret til at bruge alt, hvad der bliver fremsendt med post til ethvert formål.

Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre information eller software, der indeholder virus, orme, trojansk hest eller andre skadelige bestanddele.

Personoplysninger
Brugen af denne hjemmeside er fuldstændig anonym. Der indsamles ikke oplysninger, der kan identificere brugerne direkte, og brugerne bliver ikke bedt om at aflevere personlige informationer for at kunne anvende hjemmesiden.

Når brugerne bliver bedt om at afgive personlige oplysninger, sker det kun i forbindelse med særlige tjenester og tilbud. Oplysningerne opbevares sikkert af Willis Towers Watson og videregives ikke til tredjepart.

For at kunne udvikle hjemmesiden indsamles statistik, der giver et overblik over brugen af hjemmesiden. Disse oplysninger kan ikke direkte identificere brugerne og videregives ikke til tredjepart.